пʼятниця, 10 квітня 2015 р.

Курси Інтел 10 - квітень 2015

РЕФЛЕКСІЯ
Модуль 1
Цілі, завдання та ресурси тренінгу
Працюючи в першому модулі я
- ознайомилася із Е-посібником,
- створила папку портфоліо з внутрішніми папками.
 Власний блог та вікі-сторінка вже були створені. 
Я вважаю, що ресурси і програми допоможуть мені підвищити свій професійний рівень.
Модуль 2
Цей модуль допоміг мені проаналізувати переваги використання методу проектів у навчальному процесі. 
 Метод проектів передбачає організацію навчання учнів, при якій вони індивідуально чи в малих групах виконують проектне завдання – учнівський проект.
 Ознайомилися з інтернет-ресурсами по методу проектів.
Модуль 3
У цьому модулі я 
- створила тематичні та основні питання, які будуть у проекті з обраної теми; 
- ознайомилися із структурою та схемою навчального проекту; 
- формою оцінювання основних запитань до навчального проекту; 
- порівняли навчальну та дослідницьку діяльність учнів.

Модуль 4 
Опрацювавши цей модуль я уточнила Основні запитання проекту та обдумала оцінювання учнів у проекті, вибрала форми та методи оцінювання навчальних потреб учнів.

1. Яка буде тема проекту?
2. Як я зможу використати метод проектів у навчальній діяльності при викладанні різних предметів у початковій школі?
3. Як підвищиться успішність учнів, використовуючи метод проектів?


Модуль 5
Опрацьовуючи даний розділ я
 зрозуміла, які зміни може внести використання Інтернет-ресурсів у процес навчання моїх учнів:
-  навчити учнів працювати в Інтернеті,
- готоватися до створення власного проекту, презентації,
- знаходити потрібну інформацію для проекту.

Модуль 6
Орацювавши цей модель я
 - ще раз переглянула план вивчення теми,
 - внесла деякі зміни в план вивчення теми,
-  обговорила з учасниками групи проблеми роботи в інтернеті.

Модуль 7
Опрацювавши модуль я
-  визначила стратегії, які дозволять учням адаптуватися до навчання за методом проекту та в навчальному середовищі.
- планувала створення прикладу учнівської презентації та публікації.

Модуль 8
В цьому модулі я 
- проаналізувала на основі контрольного списку власну діяльність щодо оцінювання процесу і результату навчання учнів, 
- розробила форму оцінювання створеного прикладу учнівської роботи.

Модуль 9
У цьому модулі я- працювала з планом вивчення теми- обговорювала з вчителями роль і місце диференційованого навчання.обговорювала з вчителями адаптацію навчального процесу до навчальних потреб різних учнів.

Модуль 10

Цей модуль допоміг мені з’ясувати мою роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів, а саме:
- сфокусувати  увагу на необхідних педагогічних технологіях і прийомах навчання.- обговорити, як керувати навчальним процесом у класі, де навчання здійснюється за методом проектів, як використовувати комп’ютерні технології задля підвищення моєї власної ефективності та для підтримки навчання учнів.- створити документ (презентацію) для фасилітації навчання учнів, які виконуватимуть проекти.- спланувати, як буду вивчати обрану мною тему в своєму класі та створите інструктивні матеріали, які допомагатимуть учням з використанням комп’ютерних технологій при виконанні навчальних проектів.

Модуль 11
Орацьовано останій модуль і виконано безліч різних завдаь. Під час роботи виникало багато труднощів, але все ж таки було цікаво. Працюючи , я впевнилася в тому, що впровадження  проектних технологій є важливим, адже це сприяє розвитку 
- дослідницьких
-  пошукових 
- аналітичних вмінь та навичок учнів.
вівторок, 25 листопада 2014 р.

Моє життєве кредо:
"Свобода, повага, дружба, розвиток"


Моє педагогічне кредо: 
"Учень - це не посудина, 
яку треба заповнити, 
учень - факел, 
який треба запалити"